Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 27. jūlijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

  1. Studiju programmas licencēšana

1.1. Latvijas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”

1.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”

1.3. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība”

1.4. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”

1.5. Daugavpils Universitāte, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”

1.6. Daugavpils Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”

1.7. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”

1.8. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Dzelzceļa inženierija”

  1. Izmaiņas studiju virzienā

2.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Ekonomika”, studiju programma “Finanšu vadība”

  1. Studiju programmas licences atņemšana

3.1. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, studiju programma “Mūzikas skolotājs”

  1. Citi jautājumi

Par pāreju uz Google Drive platformu