Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 1. jūlijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1.Izmaiņas studiju virzienā

1.1. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe”, profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”

1.2. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Medicīna”

1.3. Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža, studiju virziens “Ražošana un pārstrāde”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”

2.Studiju programmas licencēšana

2.1. Latvijas Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”

2.2. Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, kopīgā akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biotehnoloģija un bioinženierija”

2.3. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Viedās elektroniskās sistēmas”

2.4. Rīgas Celtniecības koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Arhitektūras tehnoloģija”

2.5. Daugavpils Universitāte, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”

2.6. Liepājas Universitāte, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”

2.7. Liepājas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”

2.8. Liepājas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”