Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 17. jūnijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmas licencēšana

1.1. Liepājas Universitāte, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”

1.2.  Liepājas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Logopēdija”

1.3. Latvijas Universitāte, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”

2. Citi jautājumi