Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 27. maijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmas licencēšana

1.1. Liepājas Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”

1.2. Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, kopīgā doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”

1.3. Biznesa augstskola “Turība”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Datorsistēmas”

1.4. Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Būvniecība

2. Izmaiņas studiju virzienā

2.1. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe”, otrā līmeņa profesionālā studiju programma “Rezidentūra medicīnā”

3. Par SKK nosacījumu izpildi

3.1. Juridiskā koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”

3.2. Daugavpils Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Ekonomisko procesu pārvaldība”

4. Izmaiņas akreditācijas lapās

4.1. Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola, studiju virziens Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, kopīgā doktora studiju programma “Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

4.2. Latvijas Kultūras akadēmija, studiju virziens “Mākslas”, doktora studiju programma “Māklsas”