Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 6. maijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšana

Latvijas Universitāte, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”

Latvijas Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”

Latvijas Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”

Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Optometrija”

Izmaiņas studiju virzienā

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Veterinārmedicīna”

Studiju programmas licences atņemšana

Banku augstskola, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Banku darbība”