Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 7. aprīlī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšana

Banku augstskola, profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa procesu vadība”

Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā maģistra studiju programma “Dizaina un materiālu tehnoloģijas”

Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Kiberdrošības inženierija”

Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides inženierija”

Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides inženierija”

Rīgas Tehniskā universitāte, doktora studiju programma “Vides inženierija”