Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 25. martā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmas licencēšana

Juridiskā koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kiberdrošība un datu aizsardzība”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”

Daugavpils Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Ekonomisko procesu pārvaldība”