Informācija par pasākumu

Akadēmiskās informācijas centrs 01.11.2019. organizē semināru “Augstākās izglītības institūciju akreditācija Latvijā – iespējas un priekšnosacījumi” ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.

Semināra mērķis ir uzsākt diskusiju par augstākās izglītības institūciju akreditāciju Latvijā.

Augstākās izglītības institūciju akreditācija varētu tikt uzsākta pēc studiju virzienu un tiem atbilstošo programmu akreditāciju posma noslēgšanās 2023. gadā.

Lai izdiskutētu un savlaicīgi sagatavotos institucionālajai akreditācijai, ir svarīgi apzināt starptautisko praksi un uzsākt diskusiju ar iesaistītajām pusēm par novērtēšanas mērķiem un uzdevumiem, iesaistīto pušu atbildību, kā arī nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Seminārā dalību ir apstiprinājusi Eiropas Universitāšu asociācijas direktore Tia Lukkola, kas sniegs ieskatu par augstākās izglītības institūciju  akreditācijas un novērtēšanas praksi Eiropas valstīs.

Šī semināra secinājumi un priekšlikumi sniegs ieguldījumu turpmākai diskusijai ar augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem 2019.gada 14. novembrī organizētajā plašākā seminārā.