Informācija par pasākumu

Praktiskās e-platformas mācības augstskolu/ koledžu pārstāvjiem tiks organizētas, lai atvieglotu augstskolām/ koledžām studiju virziena pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu e-platformā.
E-platformas mācības notiks ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros. E-platforma ir izstrādāta akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai. Sākot ar 2019. gada septembri tiks uzsākta e-platformas izmantošana novērtēšanas procedūru īstenošanai – pašnovērtējuma ziņojumu iesniegšanai, ekspertu atzinumu sagatavošanai, informācijas nodošanai Studiju kvalitātes komisijai u.c.