Informācija par pasākumu

Akadēmiskās informācijas centrs 14.11.2019. no plkst. 10:00 līdz 17:00 organizē semināru “Augstākās izglītības institūciju akreditācija Latvijā – iespējas un priekšnosacījumi” ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.

Semināra mērķis ir uzsākt diskusiju par augstākās izglītības institūciju akreditāciju Latvijā.

Augstākās izglītības institūciju akreditācija varētu būt nākamais kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības posms pēc studiju virzienu un tiem atbilstošo programmu akreditācijas posma noslēgšanās 2023. gadā.

Seminārā piedalīsies ārvalstu kvalitātes aģentūru pārstāvji, kuri dalīsies pieredzē par institucionālo novērtēšanu, kā arī plānotas diskusijas par iespējām savlaicīgi sagatavoties institucionālajai akreditācijai.