Citi

Informējam, ka aktuāla informācija par studiju virzienu un studiju programmu akreditācijas termiņiem ir pieejama Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras izstrādātajā e-platformā akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai –  eplatforma.aika.lv. AIKA e-platforma ir publiskās informācijas avots, kurā tiek regulāri aktualizēti studiju virzienu akreditācijas termiņi.

Vēršam uzmanību, ka Latvijā, atbilstoši normatīvajam regulējumam, studiju virzienu un to programmu akreditācija ir ciklisks process. Ievērojot, ka lielākā daļa studiju virzienu un to studiju programmu tika akreditēti 2013. gadā, studiju virzienu akreditācijas termiņš šiem studiju virzieniem bija līdz 2019. gadam. Taču saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību pasaulē, tajā skaitā Latvijā, tika ieviesti drošības pasākumi, kā rezultātā starptautisko ekspertu piesaiste nebija iespējama, līdz ar to visiem studiju virzieniem, kuru akreditācijas termiņš beidzas 2019. gadā, ir pagarināts akreditācijas termiņš – attiecīgi līdz 2021. gada 30. jūnijam, 2022. gada 30. jūnijam, 2023. gada 30. jūnijam un 2024. gada 30. jūnijam (https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums ).

AIKA jau 2019. gada nogalē uzsāka to studiju virzienu novērtēšanu, kuru akreditācijas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam, noslēdzot ar augstskolām un koledžām 43 līgumus par šo studiju virzienu novērtēšanu:

  • “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
  • “Tiesību zinātne”
  • “Psiholoģija”
  • “Ekonomika”
  • “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Šobrīd, kad ir atcelti un atviegloti saistībā ar Covid-19 noteiktie aizliegumi un ierobežojumi, AIKA atsāka novērtēšanas vizīšu organizēšanu un sadarbībā ar augstskolām un koledžām plāno studiju virzienu novērtēšanas vizītes šiem virzieniem šī gada otrajā pusgadā.

Savukārt lēmumu par studiju virzienu akreditāciju (t.s. akreditācijas termiņu) pieņem Studiju kvalitātes komisija (turpmāk – Komisija), balstoties uz ekspertu grupas veikto novērtējumu un citu Komisijas rīcībā esošo informāciju.

AIKA vērš studentu, studētgribētāju un citu interesentu uzmanību, ka:

Katras studiju programmas ietvaros augstskolām/ koledžām ir jābūt nodrošinātai iespējai turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā, ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta.

Katrai augstskolai vai koledžai ir jānodrošina, ka gadījumā, ja studiju programma augstskolas vai koledžas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai tai tiek atņemta licence un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā, augstskola vai koledža studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju.

Informāciju par iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā, ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, aicinām iegūt no jūsu augstskolas vai koledžas.