Semināri

Šī gada 30. un 31. augustā AIKA organizēja starptautiskas ekspertu mācības, lai sagatavotos 2021./2022. gadā plānotajām studiju virzienu novērtēšanām.

Ekspertu mācības AIKA organizē jau kopš 2015. gada, taču epidemioloģisko ierobežojumu dēļ šogad mācības pirmo reizi notika attālināti, kas ļāva piesaistīt plašu interesentu loku. Kopā mācībās piedalījās 160 topošie novērtēšanas eksperti no vairāk kā 20 dažādām valstīm, tajā skaitā gan no Latvijas un citām Eiropas valstīm, gan no tādām tālākām valstīm kā Indija, Apvienotie Arābu Emirāti, Turcija, Omāna.

Pirmajā dienā notika mācību teorētiskā daļa, kurā AIKA vadītāja Jolanta Silka sniedza ieskatu aģentūras attīstībā un informēja par līdz šim paveikto, kā arī paredzamajām novērtēšanas procedūrām nākamajā periodā. Ekspertiem bija iespēja uzzināt, kā Latvijā notiek augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana, kā arī gūt informāciju par Latvijas augstākās izglītības sistēmu.

Mācību teorētiskās daļas turpinājumā Kvalitātes novērtēšanas nodaļas vadītāja Ilva Grigorjeva topošajiem ekspertiem sniedza noderīgu informāciju par studiju virzienu novērtēšanas procesu, tā organizēšanas metodiku, kā arī kritērijiem, kas jāņem vērā, veicot novērtēšanu. Attīstības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Asnate Kažoka informēja ekspertus par pienākumiem novērtēšanas procedūrās, šo pienākumu sadali, kā arī prezentēja dalībniekiem AIKA e-platformu, kas tiek izmantota ekspertu darbā.

Mācību otrajā dienā topošie studiju virzienu novērtēšanas eksperti no Latvijas kopā ar ekspertiem no ārvalstīm piedalījās mācību praktiskajā daļā. Dalībnieki vairākās grupās gatavojās studiju virzienu novērtēšanai, kopīgi izstrādājot ieteikumus ekspertu atzinuma sagatavošanai un kritēriju novērtēšanai. Darbs grupās ļāva dalībniekiem iejusties ekspertu lomās, sadalot pienākumus, daloties pieredzē, kā arī strādājot ar novērtēšanas procedūrās izmantotajām vadlīnijām. Grupu darba rezultāti tika prezentēti arī pārējiem mācību dalībniekiem, sniedzot vērtīgus ieteikumus dalībai studiju virzienu novērtēšanā.

Mācību otro dienu topošie eksperti noslēdza, pildot testu par abās dienās apgūto. Testa rezultāti liecina, ka kopumā dalībniekiem mācībās veiksmīgi izdevies apgūt sniegto informāciju un gūt ieskatu par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu Latvijā. Par dalību pilnā mācību programmā dalībniekiem izsniegti sertifikāti, turklāt dalība mācībās sniegs būtiskas priekšrocības dalībai kādā no studiju virzienu novērtēšanas procedūrām. 

Prezentācijas no ekspertu mācībām pieejamas šeit:

Jolanta Silka. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra. Latvijas augstākās izglītības sistēma

Ilva Grigorjeva. Studiju virzienu novērtēšanas process: metodika un kritēriji

Asnate Kažoka. Ekspertu pienākumi un darbs e-platformā

Interesentus, kam nebija iespējas piedalīties šajās ekspertu mācībās, taču būtu interese piedalīties augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā kā ekspertiem, aicinām reģistrēties AIKA ekspertu datubāzē šeit: https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=expert%2Fexpert%2Fcreate