Semināri

2021. gada 26. aprīlī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) organizēja vebināru par studiju virzienu novērtēšanu.
Vebināra laikā AIKA vadītāja Jolanta Silka un Kvalitātes vērtēšanas nodaļas vadītāja Ilva Grigorjeva prezentēja atskatu uz 2020./2021. gadā veiktajām novērtēšanām, ieskatu plānotajās izmaiņās AIKA metodikā un vadlīnijās, kā arī informāciju par 2021./2022. gadā plānoto studiju virzienu novērtēšanas grafiku. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Dace Jansone sniedza informāciju par informāciju par plānotajiem grozījumiem normatīvajos aktos.
Vebināra laikā dalībnieki atzinīgi novērtēja visu iesaistīto pušu darbu un spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem pandēmijas laikā, kā arī izteica bažas par iespējām iekļauties akreditācijas grafikā atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajam.
Informējot par 2021. gada ietvaros novērtējamo studiju virzienu vērtēšanas grafiku, AIKA norādīja, ka tika vērā ņemta pieredze līdzšinējo studiju virzienu novērtēšanās, kā arī šādi principi:
• Profesiju standartu aktualitāte
• Lielāka iesniegto studiju virzienu izkliede
• Iesniegto studiju virzienu un studiju programmu skaits mēnesī
• Augstskolu/ koledžu izteiktās vēlmes
• Augstskolu/ koledžu pieredze studiju virzienu novērtēšanas procedūrā
Par konkrētu laiku dokumentu sniegšanai studiju virzienu novērtēšanai, kā arī iespēju parakstīt līgumu par studiju virzienu novērtēšanu, AIKA sazināsies ar katru augstskolu/ koledžu individuāli, piedāvājot konkrētu grafiku.

Vebinārā piedalījās pārstāvji no 47 augstskolām/koledžām, kā arī AIKA sadarbības partneru – Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Rektoru padomes, Augstākās izglītības padomes – pārstāvji.

Prezentācijas no vebināra pieejamas šeit:

1. Pārskats par 2020./2021.gadā veiktajām novērtēšanām
2. Pilnveidojumi Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodikā un Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijās
3. Informācija par 2021./2022. gada studiju virzienu novērtēšanas organizēšanu