Citi

Eiropas Studentu apvienība (ESU) ir izsludinājusi pieteikšanos ESU Studentu ekspertu tīkla (ESU QA Pool) biedru statusam 2020./2021. mācību gadā.

Lai pieteiktos ESU Studentu ekspertu tīklam, nepieciešams atbilst šādām prasībām:

  • Reģistrēti studenti (jebkurā studiju līmenī) vai neseni absolventi (1 gada laikā pēc absolvēšanas) – tikai, ja pretendē uz biedra statusu atkārtoti
  • Pieredze studentu pārstāvniecībā
  • Gatavība ievērot kvalitātes nodrošināšanas procedūru ietvaru un termiņus
  • Ļoti labas angļu valodas zināšanas

Detalizēta informācija par pieteikšanos ir pieejama uzsaukumā šeit (2020_Call for students for the ESU Quality Assurance Students Experts’ Pool). Pieteikšanās termiņš ir šī gada 3. jūlijs.

Lai pieteiktos, pretendentam ir jāaizpilda elektroniska forma, kas pieejama šeit.

ESU Studentu ekspertu tīkls tika izveidots ar mērķi veicināt studentu iesaisti kvalitātes nodrošināšanā un piedalīties augstākās izglītības piedāvājuma uzlabošanā Eiropas Augstākās izglītības telpā.

Ekspertu tīkla dalībnieki tiek apmācīti un iesaistīti ESU ikdienas darbā. Tīkla dalībnieki var tikt nominēti, lai piedalītos kvalitātes nodrošināšanas procedūrās dažādās Eiropas valstīs. Ar ekspertu tīkla starpniecību sadarbībā ar nacionālajām studentu apvienībām ESU veic dažādas kapacitātes paaugstināšanas un pilnveides aktivitātes kvalitātes nodrošināšanā nacionālā līmenī.