Citi

Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisijas sastāvam.

Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisija pieņems lēmumus par ārvalstu studiju programmām, kuru novērtēšanu organizējis Akadēmiskās informācijas centrs.

Kandidātu pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 9. decembrim.

Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisijas pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Komisijas pilnvaras un pretendentu pieteikšanās kārtība ir noteikta Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisijas reglamentā.