Citi

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izsludina atkārtotu pieteikšanos Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).

Apelācijas komisiju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.795 veido:

1) divi augstākās izglītības eksperti, kuriem kopumā ir pieredze šādās jomās:
– augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;
– pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;
– pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs;
– pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā;

2) divi eksperti ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi administratīvajā procesā, tai skaitā administratīvo aktu sagatavošanā.

Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 20. septembrim.

Lai pieteiktos komisijas sastāvam, lūdzam elektroniski AIC iesniegt CV Europass formā un motivācijas vēstuli, norādot atbilstību Apelācijas komisijas ekspertu atlases vadlīnijās noteiktajām prasībām un nosacījumiem, kur Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumi noteikti 2. pielikumā, savukārt Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumu pielietojums komisijas ekspertu atlasē noteikts 4. pielikumā.

AIC veic Apelācijas komisijas ekspertu atlasi, savukārt Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome apstiprina Apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku atbilstoši MK noteikumu Nr. 795 10.punktam.

AIC paziņo par atlases rezultātiem mājaslapā aika.lv.