Semināri

No 2021. gada 19. aprīļa līdz 21. maijam Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) un Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta darbinieki piedalījās piecos starptautiskos tīmekļsemināros, lai iepazītos ar vairāku Eiropas augstākās izglītības telpā esošo valstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un gūtu izpratni par ciklisku augstākās izglītības iestāžu institucionālo novērtēšanu ministriju, kvalitātes nodrošināšanas aģentūru un augstskolu līmenī. Tīmekļsemināros ar pieredzi dalījās eksperti no Zviedrijas Augstākās izglītības pārvaldes (Swedish Higher Education Authority), Čehijas Nacionālā augstākās izglītības akreditācijas biroja (The National Accreditation Bureau for Higher Education) un Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas (Ministry of Education, Youth and Sports), Nīderlandes un Flāmu akreditācijas organizācijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai (The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders), Ungārijas Akreditācijas komitejas (Hungarian Accreditation Committee) un Austrijas Kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas aģentūras (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria).
Ārvalstu eksperti iepazīstināja ar savā valstī izveidoto augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas ietvaru, raksturojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kvalitātes aģentūru darbību un novērtēšanas procedūru veidus, un augstākās izglītības iestāžu institucionālās novērtēšanas struktūru, iezīmējot gan novērtēšanas mērķi un procesu, gan novērtēšanas standartus un kritērijus, un lēmuma pieņemšanas procesu. Uzmanība tika pievērsta arī ekspertu iesaistei augstskolas novērtēšanas procesā, to atlasei, apmācībām, darba kvalitātes nodrošināšanai.
Tīmekļsemināros piedalījās arī minēto valstu augstskolu pārstāvji, kuri dalījās augstskolu cikliskas institucionālās novērtēšanas pieredzē no augstskolu skatupunkta, iezīmējot gan būtiskākos problēmjautājumus novērtēšanas sagatavošanās procesā, gan uzsverot institucionālās novērtēšanas pievienoto vērtību augstskolu turpmākajā darbībā un attīstībā.
Neraugoties uz dažādām pieejām augstākās izglītības iestāžu cikliskai novērtēšanai, būtiski, ka novērtēšanai ir jāsasniedz tās galvenais mērķis – kvalitatīvas un atbilstošas izglītības nodrošināšana, kas noris kā abpusēja sadarbība starp augstākās izglītības iestādi, novērtēšanas ekspertiem un kvalitātes novērtēšanas aģentūru.
Tīmekļsemināri tika organizēti Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskā informācijas centra, Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Igaunijas Augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes aģentūras kopīgi īstenotā ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment” ietvaros (Projekta Nr. 899137 – RoadMap – EPLUS2020-EHEA09-2019) un ir īpaši nozīmīgs, lai izpildītu Latvijas valdības rīcības plānā izvirzīto uzdevumu “Sagatavot augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu, sākot ar 2024. gadu”.

Attēlā: Tīkļseminārs ar Zviedrijas ekspertiem š.g. 19. aprīlī. Zviedrijas Augstākās izglītības pārvaldes (Swedish Higher Education Authority) vecākais analītiķis Ulfs Hedbjorks (Ulf Hedbjörk) iepazīstina klausītājus ar augstākās izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanas norises posmiem Zviedrijā.