Citi

Saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija likumu ,,Grozījumi Augstskolu likumā” (pieejams šeit), kas stājās spēkā ar 2019. gada 1. janvāri, ir noteikts studiju virzienu akreditācijas grafiks tiem virzieniem, kuri akreditējami 2019.gadā.

Minētais likums paredz Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktā noteikt grafiku, līdz kuram ir akreditējami studiju virzieni, kas nozīmē, ka studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk, kā:

Līdz 2020. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

 • “Psiholoģija”,
 • “Tiesību zinātne”,
 • “Ekonomika”,
 • “Informācijas un komunikācijas zinātnes”,
 • “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.
 • Līdz 2021. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

  • “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”,
  • “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”,
  • “Ražošana un pārstrāde”,
  • “Arhitektūra un būvniecība”,
  • “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”,
  • “Veselības aprūpe”,
  • “Sociālā labklājība”.

  Līdz 2022. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

  • “Mākslas”,
  • “Reliģija un teoloģija”,
  • “Vēsture un filozofija”,
  • “Ģeogrāfijas un zemes zinātnes”,
  • “Dzīvās dabas zinātnes”,
  • “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”,
  • “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika”,
  • “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”.

  Līdz 2023. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

  • “Izglītība, pedagoģija un sports”,
  • “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”,
  • “Tulkošana”,
  • “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”,
  • “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”,
  • “Transporta pakalpojumi”,
  • “Vides aizsardzība”,
  • “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība,
  • “Militārā aizsardzība“.