Citi

Atbildot uz masu medijos izskanējušo informāciju, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) informē, ka Rīgas Stradiņa universitātes iesniegums studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijai tiks skatīts š.g. 27.maijā Studiju kvalitātes komisijas sēdē.

AIKA vērš uzmanību, ka studiju virziena akreditācija sastāv no divām daļām:

  • studiju virziena novērtēšana, kas noslēdzās ar starptautiskās ekspertu grupas kopīgo atzinumu, novērtējot gan studiju virzienu, gan arī visas tam atbilstošās studiju programmas, un
  • studiju virziena akreditācija, jeb lēmuma pieņemšana, kura ietvaros Studiju kvalitātes komisija pieņem lēmumu par akreditāciju uz diviem vai sešiem gadiem studiju virzienam un visām tam atbilstošajām studiju programmām.

Augstskolu likuma 55.3 trešā daļa nosaka, ka lēmumu par studiju virziena akreditāciju Studiju kvalitātes komisija pieņem četru mēnešu laikā no dienas, kad saņemts augstskolas iesniegums par attiecīgā studiju virziena akreditāciju.

RSU studiju virziena “Veselības aprūpe” un tam atbilstošo studiju programmu novērtēšanas process ir noslēdzies ar starptautiskās ekspertu grupas sagatavotu atzinumu, savukārt studiju virziena akreditācijas iesniegums saņemts AIKA š.g.11.aprīlī, kas nozīmē, ka lēmumu jāpieņem četru mēnešu laikā.

Taču AIKA apstiprina, ka, rūpējoties par RSU studējošo interesēm, 27. maijā tiek rīkota papildus Studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par RSU studiju virziena “Veselības aprūpe” un visām tam atbilstošajām studiju programmām akreditāciju.