Citi

AIKA ir izstrādājusi infografiku par e-platformu, lai padarītu tās lietotāju funkcijas saprotamākas un ieguvumus uzskatāmākus. Šobrīd tiek slēgti līgumi par eplatformas lietošanu ar augstskolām un koledžām. Pirmās augstskolas un koledžas jau ir uzsākušas darbu e-platformā, gatavojot dokumentus studiju virzienu novērtēšanai. E-platforma akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.