Citi

2019. gada 4.-5. septembrī Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāvji piedalījās ikgadējā Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārā, kurā piedalījās visu Baltijas valstu kvalitātes nodošināšanas aģentūras: Igaunijas augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (EKKA), Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs (SKVC), Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA), kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) un Lietuvas nacionālā aģentūra skolu novērtēšanai (NMVA). Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru kopīgais seminārs notiek katru gadu ar mērķi dalīties pieredzē ārējās kvalitātes novērtēšanas jautājumos. 2018. gadā seminārs notika Latvijā.

Semināra ietvaros aģentūru pārstāvji iepazīstināja ar gada laikā katrā valstī notikušajām izmaiņām un aktualitātēm augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā. Pārstāvis no katras aģentūras dalījās pieredzē par digitalizāciju kvalitātes nodrošināšanā. Pārstāvji prezentēja iekšējās un ārējās elektroniskās sistēmas un rīkus, kādus izmanto katra aģentūra, tai skaitā dokumentu pārvaldības sistēmas, rīkus informācijas apmaiņai ar augstākās izglītības iestādēm, īpašas aplikācijas atgriezeniskās saites iegūšanai no studentiem u.c.

Igaunijas augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras, Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāvji iepazīstināja pārējos semināra dalībniekus ar internacionalizācijas tendencēm augstākajā izglītībā katrā valstī, ietverot savā stāstījumā tādus jautājumus kā internacionalizācijas definīciju, gaidas pret augstākās izglītības iestādēm attiecībā uz ārvalstu studentu piesaisti, studentu interešu aizsardzību u.c.

Semināra turpinājumā tā dalībnieki darba grupās diskutēja par tādiem jautājumiem kā:
– ekspertu mācības, tai skaitā labās prakses piemēri, apmācot vietējos un
ārvalstu ekspertus;
– atbilstības novērtējums, tai skaitā atbildības dalījums starp aģentūru
un ekspertiem;
– izaicinājumi novērtēšanas procesa gaitā, tai skaitā izmaiņas procedūras
gaitā.

Nākamā Baltijas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tikšanās notiks Igaunijā, 2020. gada rudenī.