Citi

Viens no Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) stratēģiskajiem mērķiem ir  būt par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas kompetences centru Latvijā un veicināt Latvijas augstākās izglītības starptautisku atpazīstamību un atzīšanu.

Daļa no veiktajām darbībām mērķa izpildīšanai ir studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas, studiju programmu licencēšanas un citu augstākās izglītības programmu novērtēšanas procedūru organizēšana.

Novērtēšanas procedūru ietvaros AIKA ir kā tilts starp augstskolām/koledžām un novērtēšanas ekspertu grupām, atbalstot gan augstskolas/ koledžas, gan novērtēšanas ekspertus nonākt pie visaptveroša un objektīva vērtējuma, kas palīdzētu pilnveidot augstākās izglītības kvalitāti un nodrošināt iespējami labāko izglītību mūsu studentiem.

Ievērojot pieaugošu darba apjomu, AIKA izsludinājusi divas (2) vakances eksperta/-es amatam.

Galvenie darba pienākumi:

 • koordinēt studiju virzienu, augstskolu un koledžu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas procesu,
 • veikt iesniegto dokumentu pārbaudi atbilstoši Augstskolu likuma un Ministru kabineta noteikumu prasībām,
 • koordinēt novērtēšanas ekspertu darbu,
 • veidot un sagatavot saturu mājas lapai,
 • sagatavot pārskatus un ziņojumus, informatīvus materiālus,
 • organizēt pasākumus un seminārus,
 • sagatavot atbildes uz iesniegumiem un vēstulēm departamenta kompetences jautājumos.

Darba pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
 • pieredze darbā ar dokumentiem,
 • prasme analizēt un apkopot dažāda veida informāciju, sagatavot ziņojumus, pārskatus,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • angļu valodas zināšanas, kas ļauj brīvi sazināties un strādāt ar dokumentiem,

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu,
 • iespēju veikt atbildīgu darbu profesionālā un atbalstošā kolektīvā,
 • stabilu atalgojumu (mēnešalga 1350 – 1500 euro) un sociālās garantijas.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs, kura departaments ir AIKA.

Ja esiet pārliecināts, ka Jums piemīt nepieciešamās kompetences un apņēmība minēto uzdevumu veikšanai, lūdzam CV un motivācijas vēstuli līdz 2022. gada 9.maijam sūtīt uz e-pastu aika@aic.lv.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar uz interviju uzaicinātiem pretendentiem.