Semināri

Lai sagatavotos 2021./2022. gadā plānotajām studiju virzienu novērtēšanām, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra š.g. 30. augustā un 31. augustā organizē ekspertu mācības ekspertiem, kuri  atbilst kādam no šajā periodā novērtējamajiem virzieniem:

  • Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības;
  • Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas;
  • Ražošana un pārstrāde;
  • Arhitektūra un būvniecība;
  • Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna;
  • Veselības aprūpe;
  • Sociālā labklājība.

Dalība ekspertu mācībās sniegs būtiskas priekšrocības tālākai dalībai kādā no augstāk minēto studiju virzienu novērtēšanām. Mācības notiks attālināti Zoom platformā.

Ekspertu mācības notiks 2 daļās – teorētiskā daļa (30. augustā 10:00 – 13:00; latviešu valodā) un praktiskā daļa (31. augustā 10:00 – 13:00 vai 15:00 – 18:00; angļu valodā, jauktās grupās kopā ar ārvalstu ekspertiem).

Par dalību pilnā mācību programmā (teorētiskā un praktiskā daļa) dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts un tie tiks izskatīti iekļaušanai studiju virzienu novērtēšanas ekspertu grupās.

Lai varētu piedalīties ekspertu mācībās, nepieciešams reģistrēties e-platformā, kas pieejama – https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=expert%2Fexpert%2Fcreate Lūdzam ievērot, ka dalībnieki semināram tiks apstiprināti pieteikšanās kārtībā un ņemot vērā šādus principus:

  • ir jau uzrunāti dalībai kādā 2021./2022. gadā plānotajā studiju virziena novērtēšanā;
  • ir iekļauti ekspertu datubāzē (e-platformā) vai aktualizējuši eksperta profilu 2021. gadā;
  • ir reģistrēti ekspertu datubāzē (e-platformā), bet nav aktualizējuši datus kopš 2020. gada.

Apstiprinājumu par dalību seminārā un detalizētu informāciju dalībniekiem nosūtīsim 20. augustā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz asnate.kazoka@aic.lv un indra.dedze@aic.lv.