Šīs sadaļas apakšsadaļās ir pieejama informācija par piecām novērtēšanas procedūrām (studiju virziena akreditācija, studiju programmas licencēšana, izmaiņu novērtēšana akreditētā studiju virzienā, augstskolas/ koledžas akreditācija, studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā), kas strukturēta trīs secīgos soļos (ekspertu grupas izveide, ekspertu vizīte, ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošana). Informācija sniegta no ekspertu skatpunkta.