Šīs sadaļas apakšsadaļās ir pieejama informācija par piecām novērtēšanas procedūrām (studiju virziena akreditācija, studiju programmas licencēšana, izmaiņu novērtēšana akreditētā studiju virzienā, augstskolas/ koledžas akreditācija, studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā), kas strukturēta trīs secīgos soļos (ekspertu grupas izveide, ekspertu vizīte, ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošana). Informācija sniegta no ekspertu skatpunkta. Sadaļā ir ievietoti pieci AIKA izstrādāti video, kuri sniedz priekšstatu par studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju, studiju virziena novērtēšanas prasībām un kritērijiem, kā arī palīdz saprast, kā strādāt ar E-platformu.