Citi

2020. gada 17. jūlijā notika Centrāleiropas un Austrumeiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīkla Ģenerālasambleja (CEENQA), kuras ietvaros Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja Jolanta Silka tika atkārtoti ievēlēta CEENQA valdē.

AIKA vadītājas atkārtota ievēlēšana CEENQA valdē apliecina citu valstu atzinību AIKA paveiktajam un, ka tās viedoklis ir vērā ņemams starptautiskajā vidē.

J.Silka atzīmē, ka īpaši tagad, kad pandēmija ir neatgriezeniski ietekmējusi visus procesus, darbība starptautiskajā organizācijā ir būtiska, lai kopīgi mācītos un rastu inovatīvus risinājumus, lai nodrošinātu kvalitāti augstākajā izglītībā, neatkarīgi no dažādiem apstākļiem.

AIKA ar savu piemēru iedvesmo citas jaunas aģentūras, jo piecu gadu darbības laikā ir spējusi no jaunizveidotas aģentūras kļūt par pilntiesīgu ENQA biedru, iekļūt EQAR reģistrā un iegūt vispārēju atpazīstamību.

CEENQA ir nevalstiska bezpeļņas organizācija ar mērķi veicināt sadarbību starp biedru organizācijām to kvalitātes nodrošināšanas aktivitāšu attīstībā un harmonizācijā un kvalitātes uzlabošanā Centrāleiropā un Austrumeiropā, tādējādi sniedzot ieguldījumu vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas attīstībā un ieviešanā.