Citi

Šī gada 29. maijā norisinājās ekspertu vizīte Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) progresa pārrunāšanai kopš Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA) novērtējuma 2018. gada februārī.

Ekspertu vizīte norisinājās tiešsaistē. Tajā piedalījās divas ekspertes no ekspertu grupas, kas AIKA novērtēja 2018. gadā – Igaunijas augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes aģentūras (EKKA) direktore Heli Mattisen un Īrijas Kvalitātes un kvalifikāciju autoritātes (QQI) Sadarbības partneru iesaistes un komunikācijas vadītāja Karena Maguire.

Vizītes ietvaros ekspertes tikās ar Akadēmiskās informācijas centra direktori Baibu Ramiņu, AIKA vadītāju Jolantu Silku un AIKA kolektīvu, tajā skaitā kolēģiem, kas darbu AIKA uzsākuši pēc ENQA ekspertu vizītes.

Vizītes laikā AIKA pārstāvji iepazīstināja ekspertes ar galvenajām izmaiņām AIKA struktūrā un iekšējos un ārējos normatīvajos aktos, AIKA aktualitātēm un paveikto darbā ar ENQA rekomendāciju ieviešanu. ENQA progresa vizīte sniedza iespēju pārrunāt galvenos izaicinājumus, ar kuriem AIKA šobrīd saskaras, tajā skaitā cikliskas institucionālās kvalitātes novērtēšanas modeļa ieviešanu, Studiju kvalitātes komisijas darba organizēšanu intensīvas slodzes apstākļos, novērtēšanas procedūru veikšanu ārvalstīs un kvalitātes novērtēšanas procedūru organizēšanu attālinātā formā.

ENQA eksperti novērtēja AIKA paveikto un atzīmēja AIKA sagatavotību progresa vizītei, mērķtiecīgās diskusiju tēmas un diskusiju kvalitāti. ENQA eksperti īpaši izcēla AIKA centienus iesaistīties cikliskas institucionālas kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidē Latvijā un uzsvēra, ka AIKA šajā procesā ir jābūt nozīmīgai lomai. ENQA eksperti atzīmēja arī to, ka AIKA ir veiksmīgi pielāgojusies COVID-19 izraisītajai situācijai un AIKA izvēlētā rīcība, pārceļot vizītes ar ārvalstu ekspertu iesaisti, bet turpinot licencēšanas vizītes, ir optimāla, lai nodrošinātu kvalitātes novērtēšanas procesu nepārtrauktību.

Šī gada jūnijā AIKA iesniegs ENQA pārskatu par 2018. gadā saņemto ekspertu rekomendāciju ieviešanu. Rekomendāciju ieviešanas progress tiks izvērtēts nākamās ENQA novērtēšanas ietvaros, kas plānota 2023. gadā.