Citi

Akadēmiskās informācijas centrs – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) piedalās projektā „Kvalitātes novērtēšanas pārklājuma un sasaistes nodrošināšana  Eiropas augstākās izglītības telpā ar DEQAR” (DEQAR CONNECT) Erasmus+ programmas K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros. Projekta īstenošana ir uzsākta 2020.gada martā un turpināsies līdz 2022.gada februārim.

DEQAR CONNECT projekts tiek īstenots kā 2019. gadā noslēgtā DEQAR projekta turpinājums. Tas paredz paplašināt DEQAR datubāzes pārklājumu, atbalstot tās aģentūras, kurām nebija iespējams pievienoties datubāzei pirmajā projekta fāzē (DEQAR).

DEQAR datubāze tika izveidota 2018. gadā ar mērķi stiprināt caurskatāmību un pieejamību kvalitātes novērtēšanas rezultātiem (ekspertu atzinumiem) Eiropas augstākās izglītības telpā. Šobrīd datubāzē apkopoti vairāk nekā 30 000 ārējās kvalitātes novērtēšanas ekspertu atzinumi, aptverot vairāk nekā 2 000 augstākās izglītības iestādes no 39 Eiropas augstākās izglītības telpas valstīm.

DEQAR CONNECT projektu koordinē Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistrs (EQAR). Projekta informācija pieejama šeit.