Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) izsludina atklātu pieteikšanos akadēmiskās vides, darba devēju un studējošo pārstāvjiem dalībai studiju virzienu novērtēšanas procedūrās Latvijā.

Pieteikšanās ir atvērta visu jomu pārstāvjiem, bet īpaši aicinām pieteikties to jomu (virzienu) pārstāvjus, kuru novērtēšana notiks 2021./2022. akadēmiskajā gadā:

 • Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības (īpaši jūrniecība, gaisa kuģu apkope);
 • Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas (īpaši dzelzceļa inženierija, elektronika);
 • Ražošana un pārstrāde (īpaši apģērbu un tekstila tehnoloģija, kokapstrādes tehnoloģija, materiālu dizains un tehnoloģija, loģistika, pārtikas produktu pārstrāde);
 • Arhitektūra un būvniecība;
 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna;
 • Veselības aprūpe (īpaši eksperti ar pieredzi īsā cikla (koledžas) studiju programmu īstenošanā/ novērtēšanā);
 • Sociālā labklājība (īpaši sociālais darbs).

Izvēlētie pārstāvji tiks iekļauti AIKA ekspertu datubāzē un tiks informēti par tālākajām aktivitātēm. Studiju virzienu novērtēšanas procedūras augstāk minētajos virzienos plānota, sākot no 2021. gada vasaras.

Novērtēšanas procedūra sastāv no sagatavošanās posma, vizītes (klātienē, daļēji attālināti vai attālināti atkarībā no COVID-19 situācijas) un ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanas.

Ekspertu vizīte ilgst 2 līdz 5 darba dienas, atkarībā no studiju programmu skaita studiju virzienā un augstskolas/koledžas izmēra un specifikas.

Akadēmiskās vides pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties studiju virzienu novērtēšanā, jāatbilst šādiem pamata kritērijiem.

 • Augstākā izglītība (vismaz maģistra grāds);
 • Pieredze pētniecībā, mācībspēka darbā, kā neatkarīgam augstākās izglītības ekspertam/konsultantam u.c.;
 • Pieredze studiju programmu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā;
 • Pieredze darbā augstskolas/ koledžas administrācijā, koleģiālajās lēmējinstitūcijās;
 • Vēlama pieredze ārējos kvalitātes nodrošināšanas procesos (iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, augstskolas zinātnisko aktivitāšu, stratēģiskās vadības, internacionalizācijas), tajā skaitā ārvalstīs;
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (brīvi mutiski un rakstiski).

Informācija par darba devēju un studējošo pārstāvjiem, kas aizpildīs pieteikšanās formu, tiks iekļauta AIKA ekspertu datubāzē un nodota attiecīgajām pārstāvjus deleģējošajām organizācijām – Latvijas Darba devēju konfederācijai vai Latvijas Studentu apvienībai.

Interesentus aicinām aizpildīt pieteikuma formu ŠEIT līdz 2021. gada 12. maijam. Visa saņemtā informācija tiks iekļauta AIKA ekspertu datubāzē.  Ekspertu sniegtie dati tiks apstrādāti, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas (EU 2016/679) prasības. AIKA pārstāvji sazināsies ar izvēlētajiem ekspertiem ar piedāvājumu piedalīties konkrētās novērtēšanas procedūrās, tomēr iekļaušana datubāzē negarantē obligātu iesaisti kādā novērtēšanas procedūrā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar AIKA, rakstot uz aika@aic.lv.