Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) izsludina atklātu pieteikšanos akadēmiskās vides, darba devēju un studējošo pārstāvjiem dalībai studiju virzienu novērtēšanas procedūrās Latvijā.

Pieteikšanās ir atvērta visu jomu pārstāvjiem, bet īpaši aicinām pieteikties to jomu (virzienu) pārstāvjus, kuru novērtēšana notiks 2022./2023. akadēmiskajā gadā:

 • Mākslas (īpaši audiovizuālā māksla, dizains (interjera, vides, datordizains), mūzika, deja, Bībeles māksla, radošās industrijas, restaurācija);
 • Reliģija un teoloģija;
 • Vēsture un filozofija;
 • Ģeogrāfijas un zemes zinātnes;
 • Dzīvās dabas zinātnes (bioloģija, biotehnoloģija, biomedicīna);
 • Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija;
 • Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika;
 • Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne (īpaši e-studiju tehnoloģijas, viedās tehnoloģijas, robotika, kiberdrošība, loģistika, transporta datorvadības sistēmas).

Izvēlētie pārstāvji tiks iekļauti AIKA ekspertu datubāzē un tiks informēti par tālākajām aktivitātēm. Studiju virzienu novērtēšanas procedūras augstāk minētajos virzienos plānota, sākot no 2022. gada vasaras.

Novērtēšanas procedūra sastāv no sagatavošanās posma, vizītes augstskolā/koledžā (klātienē, daļēji attālināti vai attālināti atkarībā no epidemioloģiskajiem apstākļiem valstī) un ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanas.

Ekspertu vizīte augstskolā/koledžā ilgst 2 līdz 5 darba dienas, atkarībā no studiju programmu skaita studiju virzienā un augstskolas/koledžas izmēra un specifikas.

Akadēmiskās vides pārstāvjiem, kuri vēlas piedalīties studiju virzienu novērtēšanā, jāatbilst šādiem pamata kritērijiem:

 • Augstākā izglītība (vismaz maģistra grāds);
 • Pieredze pētniecībā, mācībspēka darbā, kā neatkarīgam augstākās izglītības ekspertam/konsultantam u.c.;
 • Pieredze studiju programmu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā;
 • Pieredze darbā augstskolas/ koledžas administrācijā, koleģiālajās lēmējinstitūcijās;
 • Vēlama pieredze ārējos kvalitātes nodrošināšanas procesos (iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, augstskolas zinātnisko aktivitāšu, stratēģiskās vadības, internacionalizācijas), tajā skaitā ārvalstīs;
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (brīvi mutiski un rakstiski).

Informācija par darba devēju un studējošo pārstāvjiem, kuri aizpildīs pieteikšanās formu, tiks iekļauta AIKA ekspertu datubāzē un nodota attiecīgajām pārstāvjus deleģējošajām organizācijām – Latvijas Darba devēju konfederācijai vai Latvijas Studentu apvienībai.

Interesentus aicinām aizpildīt pieteikuma formu ŠEIT līdz 2022. gada 31. martam. Visa saņemtā informācija tiks iekļauta AIKA ekspertu datubāzē.  Ekspertu sniegtie dati tiks apstrādāti, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas (EU 2016/679) prasības. AIKA sazināsies ar ekspertiem, piedāvājot piedalīties konkrētās novērtēšanas procedūrās, tomēr iekļaušana datubāzē negarantē obligātu iesaisti kādā novērtēšanas procedūrā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar AIKA, rakstot uz aika@aic.lv.