Citi

2020. gada 3. septembrī ir stājušies spēkā grozījumi Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodikas sadaļās par vizīšu organizēšanu (Metodikas 5.3.7. un 5.4.1.5. punkts) un pielikumā Nr. 4, kur ir papildus iekļauta informācija par attālinātu vizīšu organizēšanu, norisi un nepieciešamo materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu.

Grozījumi paredz daļēji vai pilnīgi attālinātas novērtēšanas vizītes organizēšanu gadījumos, kad tas nav iespējams saistībā ar valstiskiem pārvietošanās ierobežojumiem.

Grozījumi nosaka daļēji vai pilnīgi attālinātu novērtēšaans vizīšu organizēšanas principus un iesaistīto pušu pienākumus.

Aktuālā Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodika pieejama šeit.