Semināri

Š.g. 28. februārī un 1. martā Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra/ Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju organizēja tiešsaistes seminārus ar ārvalstu ekspertiem un ārvalstu augstskolu pārstāvjiem par augstākās izglītības institūciju kvalitātes novērtēšanas sistēmām un pieredzi saistībā ar augstākās izglītības iestāžu institucionālās akreditācijas ieviešanu un īstenošanu.

Semināri noris Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment” ietvaros, ar mērķi sagatavot pāreju uz ciklisku augstskolu institucionālo akreditāciju no 2025. gada, tajā skaitā sagatavot un izskatīšanai MK iesniegt priekšlikumus par augstskolu cikliskās institucionālās akreditācijas ieviešanu un priekšlikumus normatīvajam regulējumam. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt koncepciju par vienmērīgu pāreju uz ciklisku augstskolu institucionālo akreditāciju.

Semināros piedalījās Dace Jansone, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā, Anka Prisakariu (Anca Prisacariu), eksperte ar lielu pieredzi augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā ES kvalitātes novērtēšanas aģentūrās, Diana Fraiberger (Diane Freiberger) un Viktorija Tišanska (Viktoria Tischanski), Vācijas kvalitātes novērtēšanas aģentūras pārstāves Mario Prasts (Mario Prast), Paracelsus Medicīnas universitātes (Austrija) kvalitātes vadības vadītājs un Austrijas Privāto Universitāšu konferences (OePUK) kvalitātes vadības darba grupas vadītājs, un Hanna Hāvapū (Hanna Haavapuu), Attīstības un kvalitātes nodaļas galvenā akadēmiskās attīstības direktore, Tallinas Tehniskā universitāte, Anne Roste (Anne Rooste), vadošā speciāliste akadēmiskajos jautājumos, Tallinas Lietišķo zinātņu universitāte.

Savukārt 17. un 18. martā plānoti tiešsaistes darbsemināri, kuros ar augstskolām, koledžām un sadarbības partneriem paredzēts diskutēt par IZM un AIC sagatavoto konceptu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanai un īstenošanai un sniegt priekšlikumus tā pilnveidei, tai skaitā, balstoties uz 28. februārī un 1. martā iegūto informāciju un pieredzi no ārvalstu ekspertiem un ārvalstu augstskolu pārstāvjiem.