Citi

Atskatoties uz 2023. gadu, vēlos Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vārdā pateikties augstskolu un koledžu personālam, sadarbības partneriem, Studiju kvalitātes komisijai, Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomei, Apelācijas komisijai par gada laikā kopīgi paveikto.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir gan turpinājusi iesākto, gan veidojusi iestrādnes uzlabojumiem nākotnē, sekojot savai vīzijai par nepārtrauktu augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi Latvijā un starptautisku atpazīstamību.


Šajā gadā:

pieņemti 188 lēmumi par studiju virzienu akreditāciju, studiju programmu licencēšanu, programmu iekļaušanu virzienos un arī par izmaiņām virzienos un to programmās;
akreditēti 55 studiju virzieni ar 233 studiju programmām;
organizētas vairāk kā 90 novērtēšanas vizītes;
piesaistīti vairāk kā 300 novērtēšanas eksperti, tajā skaitā starptautiskie un LDDK un LSA deleģētie;
noslēgusies tiesvedība par studiju viziena akreditāciju par labu Aģentūrai un Apelācijas komisijai.

Īpašs paldies Aģentūras kolēģiem par atdevi, ar kuru strādājāt, lai to visu paveiktu!

Augstākās izglītības kvalitāte nav statisks lielums, tas ir process, ko veidojam mēs katrs ik dienu – ar savu pieredzi, attieksmi un līdzdarbošanos. Lai kopā piedzīvotie izaicinājumi padara mūs stiprākus un rada augsni jaunām idejām un darba sparu to īstenošanai!

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vārdā vēlu baltus un sirsnīgus Ziemassvētkus un kopīgiem darbiem un spilgtiem sasniegumiem bagātu Jauno gadu! 

Uz tikšanos Jaunajā gadā!

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja Jolanta Silka