Semināri

COVID-19 apstākļi ir radījuši izaicinājumus gan augstskolām/ koledžām ikdienas darbu plānošanā un nodrošināšanā, gan Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA) plānojot un organizējot ārējās kvalitātes nodrošināšanas procedūras.

Ņemot vērā, ka kopš pandēmijas sākuma daudzi iekšēji un ārēji procesi tiek organizēti attālināti, gan AIKA, gan kolēģi augstskolās/ koledžās ir guvuši pieredzi procesu pielāgošanā un nepārtrauktības nodrošināšanā.

Ievērojot līdz šim gūto pieredzi, AIKA ir veikusi tematisko analīzi, kurā apkopoti augstskolu/ koledžu, ekspertu un AIKA galvenie secinājumi pēc attālināti un daļēji attālināti organizētajām vizītēm, un sagatavojusi ieteikumus attālinātu un daļēji attālinātu vizīšu organizēšanai.

2021. gada 16. decembrī plkst. 14:00 AIKA tiešsaistē organizē vebināru “Novērtēšanas vizītes – daļēji attālināti vai daļēji klātienē? Pieredze un iespējamie uzlabojumi”, kura ietvaros:

  • tiks sniegts īss pārskats par gūtajiem secinājumiem par attālināti organizētajām vizītēm,
  • sniegti praktiski ieteikumi, kas turpmāk varētu palīdzēt daļēji attālinātu vizīšu plānošanā,
  • tiks nodrošināta platforma augstskolu/ koledžu pieredzes apmaiņai, lai nodrošinātu veiksmīgāku iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procesu norisi, sagatavojoties ārējai novērtēšanai.

Sakarā ar tiešsaistes platformas tehnisko kapacitāti, uzaicinājums reģistrēties vebināram ir nosūtīts tā galvenajai mērķauditorijai – augstskolām/ koledžām un AIKA sadarbības partneriem.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Attīstības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāju Asnati Kažoku (asnate.kazoka@aic.lv).