Semināri

Lai gan iepriekšējā gada laikā Covid-19 pandēmija ievērojami mainījusi pasaulē ierasto lietu kārtību, tajā skaitā ierobežojot vairāku jomu darbību, izglītības nozīme pasaulē nav mazinājusies, tāpat arī nav mazinājusies nepieciešamība nodrošināt izglītības kvalitāti – tā, atklājot abu izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru pieredzes apmaiņas tikšanos, pauda Turcijas HEPDAK (Association for Evaluation and Accreditation of Nursing Education Programs) aģentūras vadītāja Gulseren Kocaman.

AIKA vadītāja Jolanta Silka apmaiņas tikšanās ievadvārdos norādīja, ka Latvijas aģentūras pārstāvjiem šī ir pirmā iepazīšanās ar Turcijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā arī pirmā CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies) īstenota aģentūru darbinieku pieredzes apmaiņa, kurā AIKA un HEPDAK piedalās, tāpēc visiem dalībniekiem šī ir vērtīga iespēja dalīties pieredzē, kā arī gūt jaunas idejas un iedvesmu turpmākai kvalitātes nodrošināšanas uzlabošanai.

CEENQA valdes loceklis un darbinieku pieredzes apmaiņas programmas koordinators Olgun Cicek informēja, ka šāda pieredzes apmaiņu programma uzsākta, lai piedāvātu CEENQA biedriem iespēju dalīties ar veiksmīgas pieredzes piemēriem. Programmas koordinators pauda nožēlu, ka šī pieredzes apmaiņa nevar notikt klātienē Izmirā vai Rīgā, vienlaikus izceļot arī pozitīvo pusi – attālinātā apmaiņā iespējams vienkāršāk nodrošināt dalību lielākam darbinieku skaitam (apmaiņā piedalījās vairāk nekā 35 dalībnieki no Latvijas un Turcijas).

Pieredzes apmaiņas tikšanās notika 2 dienas (2021. gada 27. un 28. aprīlī), un šo dienu laikā abu valstu aģentūru pārstāvji iepazīstināja ar augstākās izglītības sistēmu savā valstī, informēja par kvalitātes nodrošināšanas procesiem un iesaistītajām pusēm, kā arī savu lomu kvalitātes nodrošināšanas procesos. Aģentūru pārstāvji piedalījās diskusijās par kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, savu pieredzi, izaicinājumiem un risinājumiem.

Neskatoties uz atšķirībām abu valstu aģentūru darbā, pieredzes apmaiņas dalībnieki saskatīja arī vairākas līdzīgas iezīmes, pieredzes un izaicinājumus, ar ko nākas saskarties. Otrā pieredzes apmaiņas tikšanās daļa bija veltīta izaicinājumam, kas šobrīd aktuāls visā pasaulē, daloties pieredzē par aģentūru darbības nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas apstākļos. Abu valstu aģentūru pārstāvji vienojās secinājumā, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tieši pandēmijas izraisītā neskaidrība, nespēja paredzēt, kādi ierobežojumi sagaida nākamajā dienā, nedēļā vai mēnesī, un kā šajos apstākļos nodrošināt nepārtrauktu akreditācijas procesa nodrošināšanu.

Pieredzes apmaiņas laikā tika gūtas vairākas vērtīgas atziņas, turklāt AIKA darbiniekiem Turcijas aģentūras sniegtā informācija noderēs, gatavojoties veselības aprūpes studiju virziena novērtēšanai nākamajā gadā. Jāpiebilst arī, ka šāda veida pieredzes apmaiņas ir lieliska iespēja ne tikai mācīties no citu pieredzes, bet arī paskatīties uz savas organizācijas paveikto un sasniegto, turklāt ir patīkami dzirdēt atzinīgu vērtējumu par Latvijā izstrādāto kvalitātes novērtēšanas sistēmu un paveikto darbu no citas valsts kolēģiem.