Citi

Lai interesenti varētu iepazīties ar būtiskāko par AIKA dalību starptautiskās organizācijās un projektos, AIKA darbības pamatprincipiem un funkcijām, kā arī veiktajiem novērtējumiem pēdējos gados un šajos novērtējumos iesaistītajiem ekspertiem, AIKA izstrādājusi nelielu informatīvu bukletu.

Dokumenti lejupielādei