Citi

Informējam, ka ar 2020. gada 1. jūliju Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra atsāk novērtēšanas vizīšu organizēšanu klātienē.

Ar 1. jūliju tiks pilnībā atsākta novērtēšanas vizīšu organizēšana klātienē studiju programmu licencēšanas un izmaiņu novērtēšanas akreditētā studiju virzienā procedūrām.

Pakāpeniski tiks atsākta arī ekspertu vizīšu organizēšana studiju virzienu novērtēšanas procedūrās. AIKA pārstāvji sazināsies ar katru augstskolu/ koledžu, ar kuru jau ir noslēgts līgums par studiju virziena novērtēšanu, un noslēgs vienošanos par novērtēšanas procesa pagarinājumu. Pēc vienošanās noslēgšanas tiks uzsākts darbs pie vizītes organizēšanas.

AIKA pārstāvji sazināsies arī ar tām augstskolām/ koledžām, kuru studiju virzieni ir akreditēti līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ar kurām vēl nav noslēgti līgumi par studiju virzienu novērtēšanu.

AIKA kolektīvs pateicas augstskolu/ koledžu pārstāvjiem par izturību un pozitīvo attieksmi, kopīgi pārvarot COVID-19 krīzi, un vēl spēcinošus vasaras saulgriežus un mierīgu vasaras darba cēlienu.