Citi

Aicinām pievienoties mūsu komandai uz sadarbību vērstus kolēģus!

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra pilda valsts deleģētās funkcijas, organizējot kvalitātes novērtēšanu augstākās izglītības jomā. Mūsu darbības mērķis ir pilnveidot Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbojas atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā un veicina Latvijas augstākas izglītības kvalitāti, atpazīstamību un starptautisku atzīšanu.

Nepārtrauktas izaugsmes ietvaros piedāvājam atbildīgu darbu starptautiski atzītā iestādē, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas, stabilitāti un ilgtermiņā balstītu sadarbību.

Piesakies un ar savu darbu stiprini Latvijas augstākās izglītības kvalitāti:

Eksperts (novērtēšanas koordinators) – darba sludinājums pieejams šeit.

Eksperts (darbs ar datu bāzēm, statistikas datiem) – darba sludinājums pieejams šeit.

Jurists – darba sludinājums pieejams šeit.