Studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā ir procedūra, kas jāveic tādai studiju programmai, kas licencēta pēc studiju virziena akreditācijas. Līdz lēmuma pieņemšanai studiju programmas akreditāciju apliecina attiecīgajai studiju programmai izsniegtā licence.
Studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā notiek saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”.