Meklē savu studiju programmu studiju virzienu reģistrā

Studiju virzienu reģistrā (http://svr.aic.lv) atrodama informācija par akreditētajām Latvijas augstskolām un koledžām, kurām ir tiesības piešķirt valsts atzītus diplomus. Pārliecinies, vai augstskola, kurā studē vai plāno studēt, ir akreditēta!

Reģistrā pieejama informācija arī par akreditētajiem studiju virzieniem un studiju programmām. Šajā reģistrā vari pārliecināties, līdz kuram datumam ir akreditēts studiju virziens, kurā ietilpst tava studiju programma. Ja akreditācijas termiņš beidzas laikā, kamēr vēl neesi absolvējis augstskolu, interesējies pie savas studiju programmas direktora par to, vai tiek plānots pieteikt tavu studiju programmu nākamajai akreditācijai.

 

Latvijas Republikas izglītības sistēma