Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2022. gada 16. novembrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Licencēšana
1.1. Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskās doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” (EKI 8. līmenis, apakšprogrammas: 51380 – Tiesību zinātne; 51312 – Politikas zinātne; 51314 – Sociālā antropoloģija, socioloģija, sociālais darbs; 51321 – Komunikācijas kultūra un multimediji; 51345 – Veselības vadība; 51345 – Biznesa vadība un ekonomika) licencēšana.

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža, studiju virziens “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna” (1 studiju programma)
2.2. Rīgas Aeronavigācijas institūts, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (3 studiju programmas)
2.3. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (20 studiju programmas)
2.3.1. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” licences atcelšana studiju programmām, kuras netiek virzītas uz virziena akreditāciju.
2.4. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” (18 studiju programmas)

3. Par nosacījuma izpildi
3.1. Liepājas Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” (45142), par precizējumiem studiju programmas uzņemšanas prasībās.
3.2. Biznesa augstskola “Turība”, studiju programma “Tiesības organizācijas vadībā” (45380), par īstenošanu tālmācībā.

4. Studiju programmu slēgšana
4.1. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”, studiju programmu slēgšana, kuras nevirzīja uz studija virziena akreditāciju.

5. Citi jautājumi