Informējam, ka 2021. gada 19. maijā plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana

1.1. Daugavpils Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija”

1.2. Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Krievijas un Eirāzijas studijas”

1.3. Latvijas Mākslas akadēmija un Lapzemes Universitāte (Somija), kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”

1.4. Latvijas Universitāte, akadēmiskā doktora studiju programma “Teoloģija un reliģijpētniecība”

1.5. Latvijas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas”

2. Studiju virzienu akreditācija

2.1. Sociālās integrācijas valsts aģentūra, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

2.2. Alberta koledža, “Informācijas un komunikācijas zinātnes”

2.3. Biznesa vadības koledža, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

3. Citi jautājumi