Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2021. gada 10. februārī plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1.Studiju programmu licencēšana

1.1. Liepājas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas”

1.2. Valsts policijas koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”

2.Citi jautājumi