Informējam, ka 2019. gada 21. jūnijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 14:00 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Sēdes darba kārtība

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana.
  2. Studiju virziena akreditācija:
    • Latvijas Universitāte, studiju virziens “Tiesību zinātne”;
    • Latvijas Universitāte, studiju virziens “Psiholoģija”.
  3. Citi jautājumi.