Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs 2015. gada 10. novembra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdē tika apstiprināts Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs:   Komisijas priekšsēdētāja Dr.oec., profesore Tatjana Volkova Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Dr.habil.phys., profesors emeritus Ivars Lācis Komisijas locekļi: Dr.med., profesore Ilze Akota Dr.sc.ing. Elmārs Beķeris Mg.tehn., Mg.paed. Gunta … Turpināt lasīt Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs