Seminārs “AIKA Eiropas augstākās izglītības telpā: sasniegumi un izaicinājumi kvalitātes nodrošināšanā”

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros š.g. 24. maijā organizē semināru “AIKA Eiropas augstākās izglītības telpā: sasniegumi un izaicinājumi kvalitātes nodrošināšanā”.    Semināra mērķis ir iepazīstināt ar Akadēmiskās informācijas centra un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras paveikto un nākotnes iecerēm, kā arī ar Eiropas augstākās izglītības attīstības tendencēm un kvalitātes […]

Lasīt vairāk

Semināri par jaunumiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizēja semināru ciklu augstskolām/ koledžām par jaunajām kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām un e-platformu akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai.  Semināri notika 2019. gada 19. un 20. martā, 2. un 3. aprīlī. Semināros kopā piedalījās 100 dalībnieki no 50 augstskolām un koledžām, kā arī Izglītības un […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. aprīlī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1.Sēdes darba kārtības saskaņošana 2.Studiju programmu licencēšana Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Informācijas […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. aprīlī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju virziena akreditācija Rīgas Stradiņa universitāte, […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 27. martā plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienā Latvijas Kultūras koledža, […]

Lasīt vairāk

Izsludināta pieteikšanās Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem

Ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795) Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem. Apelācijas komisijas pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 12. martam. Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumi 1. Apelācijas komisiju, atbilstoši Augstskolu […]

Lasīt vairāk

Izsludināta pieteikšanās Studiju kvalitātes komisijas ekspertu kandidātiem

Ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795) Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos Studiju kvalitātes komisijas ekspertu kandidātiem. Studiju kvalitātes komisijas pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 12. martam. Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumi 1. Studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 22. februārī plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1.Sēdes darba kārtības saskaņošana 2.Studiju virzienu akreditācija Biznesa vadības koledža, […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. janvārī plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienā: Transporta un sakaru […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. janvārī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana. Licenču anulēšana. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, studiju virziens “Izglītība, […]

Lasīt vairāk