Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 13.06.2018. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Studiju programmu licencēšana Vidzemes Augstskola, profesionālā maģistra studiju programma […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 30. maijā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Ekspertu apstiprināšana Izmaiņu novērtēšana Rīgas Tehniskās […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 30.05.2018. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:   1. Sēdes darba kārtības saskaņošana   2. Studiju programmu licencēšana 2.1. Vidzemes Augstskola, profesionālā […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 11.04.2018. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Biznesa augstskola Turība, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 11. aprīlī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Protokolu apstiprināšana Kļūdu labošana studiju virzienu […]

Lasīt vairāk

STUDIJU PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJAS SĒDE

Informējam, ka 28.02.2018. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Ekonomikas un kultūras augstskola, profesionālā bakalaura studiju programma […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 7. februārī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienā Latvijas Universitāte, studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 23. janvārī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienā Latvijas Universitāte, studiju […]

Lasīt vairāk

Apstiprināta jaunā Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika

  Augstākās izglītības padomes sēdē 2018. gada 11. janvārī apstiprināta Aģentūras izstrādātā jaunā Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika. Tā izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 5.5 apakšpunktu. Metodika nosaka augstskolu un koledžu novērtēšanas organizēšanas kārtību un sniedz metodisku atbalstu augstskolu/ koledžu novērtēšanā. Metodikā […]

Lasīt vairāk

Aptauja par akadēmiskās atzīšanas procesu uzlabošanu LIREQA projekta ietvaros

  Akadēmiskās informācijas centrs piedalās projekta “Linking Academic Recognition and Quality Assurance” (LIREQA) īstenošanā. Projekta mērķis ir veicināt izglītības kvalifikāciju atzīšanu, sagatavojot rekomendācijas, lai sasaistītu akadēmisko atzīšanu ar iekšējo un ārējo kvalitātes novērtēšanu. Projektu koordinē Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (SKVC). Projekta ietvaros tiek veikta aptauja, kurā tiek noskaidrots augstskolu viedoklis  par to, kā […]

Lasīt vairāk