Apstiprināta jaunā Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika

  Augstākās izglītības padomes sēdē 2018. gada 11. janvārī apstiprināta Aģentūras izstrādātā jaunā Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika. Tā izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 5.5 apakšpunktu. Metodika nosaka augstskolu un koledžu novērtēšanas organizēšanas kārtību un sniedz metodisku atbalstu augstskolu/ koledžu novērtēšanā. Metodikā […]

Lasīt vairāk

Aptauja par akadēmiskās atzīšanas procesu uzlabošanu LIREQA projekta ietvaros

  Akadēmiskās informācijas centrs piedalās projekta “Linking Academic Recognition and Quality Assurance” (LIREQA) īstenošanā. Projekta mērķis ir veicināt izglītības kvalifikāciju atzīšanu, sagatavojot rekomendācijas, lai sasaistītu akadēmisko atzīšanu ar iekšējo un ārējo kvalitātes novērtēšanu. Projektu koordinē Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (SKVC). Projekta ietvaros tiek veikta aptauja, kurā tiek noskaidrots augstskolu viedoklis  par to, kā […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 13.12.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notika Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodikas apstiprināšana.

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 13. decembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notika Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Labojumi studiju virzienu akreditācijas lapās Latvijas […]

Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties dalībai starptautiskā seminārā par augstskolu un studiju programmu novērtēšanu

2018. gada 1. februārī Eiropas Akreditācijas konsorcijs (ECA) sadarbībā ar Nīderlandes augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūru (NVAO) rīko semināru “Augstskolu un studiju programmu novērtēšana: tendences un jaunas kombinācijas”. Seminārā būs iespēja iepazīties ar kvalitātes novērtēšanas sistēmām Eiropā,  kā arī kvalitātes novērtēšanas aģentūru pārstāvji dalīsies pieredzē par augstskolu un studiju programmu novērtēšanas priekšrocībām un trūkumiem. Semināra […]

Lasīt vairāk

Studiju virzienu akreditācija 2018. gadā

Saskaņā ar AIKA rīcībā esošo informāciju, vienīgais studiju virziens, kuram 2018. gadā beidzas akreditācijas termiņš ir Biznesa vadības koledžas īstenotais studiju virziens Tiesību zinātne. Minētais studiju virziens ir akreditēts līdz 2018. gada 13. decembrim. Pārējie Latvijas augstākās izglītības iestāžu īstenotie studiju virzieni ir akreditēti līdz 2019. gadam vai ilgāk.

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 8.11.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Grozījumi Studiju programmu licencēšanas komisijas reglamentā    

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 8. novembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Labojumi studiju virzienu akreditācijas lapās Rīgas […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 25.10.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un Liepājas […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 25. oktobrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienos Banku augstskola, studiju […]

Lasīt vairāk