Studiju virzienu reģistrs

Iespējamo izmaiņu studiju programmās novērtēšana un aktivitāte ārpus ESG ietvara

Iespējamo izmaiņu studiju programmās novērtēšana un aktivitāte ārpus ESG ietvara

Iespējamās izmaiņas studiju virzienā (studiju programmu grupā jeb studiju programmās) novērtēšanu īsteno pēc augstākās izglītības iestāžu pieprasījuma (turpmāk tekstā – AII), un tās var būt dažādas, piem., studiju programmas nosaukuma maiņa, vairāk kā 20% izmaiņas studiju programmu saturā, izmaiņas mācībspēku sastāvā, kas ir vairāk kā 20% vēlēto mācībspēku, vai arī 50% no mācībspēku kopskaita un cita rakstura izmaiņas. Parasti izmaiņas, apmeklējot AII, novērtē 1 eksperts un pēc vizītes sagatavo atzinumu. Izmaiņas apstiprina Studiju akreditācijas komisija (turpmāk tekstā – SAK).