Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. aprīlī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.
Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

1.Sēdes darba kārtības saskaņošana

2.Studiju programmu licencēšana

Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, akadēmiskā maģistra studiju programma “E-studiju tehnoloģijas” (45482)

Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” (43483)

Latvijas Universitāte, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” (43483);

Latvijas Universitāte, studiju virziens “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”, profesionālā bakalaura studiju programma “Arodveselība un drošība darbā” (42862);

Latvijas Universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Sporta zinātne” (45813);

Latvijas Universitāte, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta treneris” (41813);

Latvijas Universitāte, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, bakalaura studiju programma “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” (43142);

3.Citi jautājumi