Studiju akreditācijas komisijas sēde


Informējam, ka 2019. gada 23. aprīlī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.
Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Studiju virziena akreditācija
    • Rīgas Stradiņa universitāte,  studiju virziens “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”;
  3. Citi jautājumi