Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 27. martā plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Izmaiņas studiju virzienā
    • Latvijas Kultūras koledža, studiju virziens “Mākslas”, studiju programma “Laikmetīgā deja” (41212);
  3. Citi jautājumi